Platí se na účet cestovní kanceláře.

Č. účtu - Česká spořitelna, č. ú.: 5364168309/0800
Variabilní symbol: Rodné číslo studenta
Specifický symbol: 2001009
Při platbě je nutné uvést správně jak variabilní symbol (rodné číslo studenta), tak specifický symbol (číslo zájezdu). V opačném případě nemusí dojít ke správnému spárování platby s příslušným zájezdem.

Zálohu uhraďte prosím do konce října. Můžete i celou sumu 11 990 Kč. Jinak lze i splátkovat. Do konce října zálohu 2000, do konce listopadu 5000 a do konce ledna 4990. Nezapomeňte ještě libry na vstupy, ale ty až v autobusu při cestě tam.

Jana Voldřichová

Spolupráce