Přejeme jménem naší školy hezké prázdniny

... a budoucí páťáky upozorňujeme, že od podzimu poběží opět na naší škole každou středu od 15.00 přípravné kurzy na přijímací zkoušky 

Spolupráce