V souladu s vydaným nařízením MZČR a doporučeními MŠMT a Krajské hygienické stanice upravujeme jako reakci na
vývoj epidemiologické situace provoz školy následujícím způsobem:

Nošení roušek (a jiných prostředků ochrany dýchacích cest) se od 18. 9. 2020 do odvolání nařizuje všem žákům i zaměstnancům ve všech prostorách školy včetně tříd.

Uvědomujeme si, že toto opatření výrazně snižuje komfort pobytu ve škole, nicméně žádámo jeho respektování.

V době vhodného počasí zároveň umožňujeme žákům trávit velkou přestávku i některé vyučovací jednotky ve venkovním areálu školy, kde není nošení roušek (při zachování doporučených rozestupů) vyžadováno.

Hygienická opatření
U vstupů do školy, ve všech třídách, v jídelně, výdejně i na WC jsou umístěny dezinfekce rukou.
Třídy a další prostory školy jsou pravidelně větrány a dezinfikovány.
IT technika v počítačových učebnách je pravidelně dezinfikována, žáci jsou při vstupu do těchto
učeben povinni si omýt či dezinfikovat ruce.

Postup školy v případě podezření na nákazu Covid-19
V případě zjištění příznaků onemocnění Covid-19 zajistíme oddělení žáka od ostatních dětí a
informujeme zákonného zástupce o nutnosti jeho bezodkladného vyzvednutí (v případě nezletilých
žáků).

Distanční vzdělávání
Škola zajistí distanční vzdělávání jak v případě uzavření celé školy, tak i u skupin, kde počet žáků,
kterým bude znemožněna osobní přítomnost ve škole, přesáhne 50%.
Upozorňujeme, že žáci mají v těchto případech povinnost se distančního vzdělání účastnit.

Školní stravování
Od 14. 9. 2020 do odvolání přistupujeme ke změně organizace vydávání obědů (s cílem minimalizovat
rizika šíření nemoci Covid-19) následujícím způsobem:
Třídám 5.A a 7.A budou vydávány obědy ve školní výdejně v přestávce po páté vyučovací hodině.
Třída 3.A bude se nově bude stravovat v budově školní jídelny.
Žáci budou povinni si při vstupu do jídelny/výdejny dezinfikovat ruce (budou zde umístěny
automatické dávkovače dezinfekce), dodržovat bezpečné rozestupy a s výjimkou přímé konzumace
oběda mít nasazeny roušky.
Žákům umožňujeme nosit si vlastní příbory.

Vedení školy

Spolupráce