Od 4. ledna 2021 do odvolání probíhá výuka opět pouze distančně

Orientace v online rozvrhu podle zkratek:

  • DisV (D): hodina je vedena distančně sychronně (výuka přes Meet)
  • SamS (S): hodina je vedena distančně asychronně (samostatná práce na zadaných úkolech)
  • Zkratka učebny: hodina je vedena prezenčně v příslušné učebně
 • Žáci na distančním vzdělávání si mohou obědy pouze vyzvedávat - v dolní jídelně přes okénko mezi 12:00 -14:30

Pravidla pro účast na distanční výuce (od 6.10. jsou součástí školního řádu):

 • Žáci mají povinnost se distanční výuky zúčastnit.
 • Distanční výuka neprobíhá v nepovinných předmětech, Tv, Hv, Ho. Vv a Vo. (od 9.11. obnovení výuky DSD v 1. a 3. ročníku, od 16.11. v 4. ročníku a od 1.12. v 2. ročníku)
 • Výuka probíhá v prostředí Google Suite – žáci se přihlašují svými školními Google účty.
 • Výuka se řídí mírně upraveným rozvrhem (na Bakalářích). 
 • Klasifikace se řídí stávajícími pravidly (klasifikační řád, podmínky pro klasifikaci jednotlivých pedagogů).
 • Vedení a omlouvání absence se řídí těmito pravidly:
  • Za absenci se považuje:
   • Neúčast na (nepřipojení se) synchronní online výuce (všichni žáci a pedagog pracují najednou v online prostředí – např. v aplikaci Meet).
   • Neodevzdání zadaných úkolů při asynchronní online výuce do určeného termínu (žáci pracují na zadaných úkolech vlastním tempem v jimi vybraném čase – typicky zadaná samostatná práce v Google Classroom).
  • Absence se omlouvá podle stávajících pravidel s výjimkou toho, že se nedokládá na omluvném listě, ale pomocí informačního kanálu určeného třídním učitelem (typicky pomocí mailu).

Spolupráce