Na základě usnesení vlády č. 1022 probíhá od 14. října 2020 výuka všech tříd formou distančního online vzdělávání. Toto opatření trvá minimálně do 23. října 2020. 

Z rozhodnutí MŠMT se podzimní prázdniny prodlužují o dva dny a budou tedy celý týden 26. - 30. října 2020.

Chod školní jídelny zůstává zachován. Žáci účastnící se distanční výuky si mohou obědy mezi 12:00 a 14:30 buď vyzvednout nebo při dodržení hygienických nařízení na místě zkomzumovat. Obědy se vydávají pouze v budově jídelny! V případě nezájmu o toto vyzvedávání je potřeba obědy odhlásit!

Pravidla pro účast na distanční výuce (k 6.10. jsou součástí školního řádu):

 • Žáci mají povinnost se distanční výuky zúčastnit.
 • Distanční výuka neprobíhá v nepovinných předmětech, Tv, Hv, Ho. Vv a Vo.
 • Výuka probíhá v prostředí Google Suite – žáci se přihlašují svými školními Google účty.
 • Výuka se řídí mírně upravených rozvrhem (na Bakalářích).
 • Klasifikace se řídí stávajícími pravidly (klasifikační řád, podmínky pro klasifikaci jednotlivých pedagogů).
 • Vedení a omlouvání absence se řídí těmito pravidly:
  • Za absenci se považuje:
   • Neúčast na (nepřipojení se) synchronní online výuce (všichni žáci a pedagog pracují najednou v online prostředí – např. v aplikaci Meet).
   • Neodevzdání zadaných úkolů při asynchronní online výuce do určeného termínu (žáci pracují na zadaných úkolech vlastním tempem v jimi vybraném čase – typicky zadaná samostatná práce v Google Classroom).
  • Absence se omlouvá podle stávajících pravidel s výjimkou toho, že se nedokládá na omluvném listě, ale pomocí informačního kanálu určeného třídním učitelem (typicky pomocí mailu).

Spolupráce