8. dubna 2020 - státní maturita z ČjL - písemná práce

20. dubna 2020 - profilová písemná zkouška z chemie

21. dubna 2020 - profilová písemná zkouška z dějepisu

27. dubna 2020 - uzavření známek za 2. pololetí

29. dubna 2020 - vysvědčení za 2. pololetí

30. dubna 2020 - státní maturita Aj a Nj - písemná práce

4. - 5. května 2020 - státní písemné maturity

11. - 15. května - svatý týden

18. - 20. května - ústní maturitní zkoušky

28. května - předávání maturitních vysvědčení

Spolupráce