Předpokládaná úprava maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020:

A. Nebudou-li školy otevřeny do 1.6.2020, bude maturitní vysvědčení uděleno mimořádně na základě prospěchu z posledních tří vysvědčení (v případě hodnocení neprospěl za pololetní vysvědčení 2019/20 nutno nejdříve úspěšně vykonat opavnou zkoušku/doplnit klasifikaci!)

B. Budou-li školy otevřeny do 1.6.2020, bude se postupovat následujícím způsobem:

1. Termín a podmínky pro uzavření klasifikace za druhé pololetí nejsou ještě určeny - k maturitě tak budou připuštěni všichni žáci, kteří se k ní přihlásili bez ohledu na prospěch v druhém pololetí.

2. Státní písemné maturity (pouze didaktické testy, písemné práce z českého a cizího jazyka jsou zrušeny) se budou konat nejdříve 21 dní po otevření školy.

3. Písemné profilové zkoušky z chemie a dějepisu se budou konat v termínu po ukončení státních písemných maturit.

4. Státní a profilové ústní zkoušky se budou konat v termínu po ukončení státních písemných maturit. 

Konkrétní termíny budou známy teprve v okamžiku, kdy bude určeno přesné datum znovuotevření škol.

Sledujte web školy.

 

Spolupráce