Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020:

1. Státní písemné maturity (pouze didaktické testy, písemné práce z českého a cizího jazyka jsou zrušeny) se budou konat 1. - 2. června 2020.

2. Písemné profilové zkoušky z chemie se budou konat 4. června 2020 a z dějepisu 5. června 2020.

3. Státní a profilové ústní zkoušky se budou konat pro třídu 4.D: 10. - 12. června 2020 a pro třídy 8.A a 4.C: 15. - 18. června 2020

Přesný rozvrh státních písemných maturit se dozvíte z mailu s pozvánkou. Přesný rozvrh ústních maturit si stáhněte zde.

Vzhledem k potřebě zajistit požadovaná hygienické pravidla se oproti informaci na pozvánce mění učebny, ve kterých budete konat státní písemné zkoušky a to takto:

Zkoušky se z učeben Che, 2.A, KR a Pf přesouvají do učeben Hud, 5.A, Bi a 8.A (informace o vašem umístění najdete vyvěšené v přízemí).

Sledujte web školy.

Hodně sil

 

Spolupráce