E logo

Ve školních rocích 2019/20 až 2021/22 se naše škola účastní mezinárodního projektu United Pollination realizovaného v rámci evropského programu Erasmus +. Partnerskými školami projektu jsou dvě francouzské školy Lycee D´Enseignement General Technologique et Professionnel Agricole De La Lozere v La Canourge a Lycée Charles Alliès v Pezenas a baskitská škola Jakintza ikastola Sdad. Cooperativa v Ordizii.

Projekt United Pollination je zaměřen na rozšíření povědomí důležitosti včel pro přírodu i pro člověka. Jejich rapidní ubývání a hledání příčin. Jakou roli v tom hraje člověk, znečištění ovzduší a půdy, mechanizace zeměděleství a používání chemie pro zvýšení výnostnosti. Poznávání a pochopení biodiverzity jako zásadního prvku zachování přirozenosti přírodních cyklů i pro další generace. Také získávání povědomí o jiných kulturách. Součástí projektu jsou billaterální i multilaterální mobility zapojených žáků a pedagogů mezi všemi zúčastněnými školami.

Veškeré cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny z prostředků EU.

Články z mobilit:

S Erasmem do Baskicka

Za bzukotem do Francie

S Francouzi po stopách včel

Jak na nás mrkla chobotnice...

 

Spolupráce

UK LOGO 2022 RGB  

progeCAD logo

EU MSMT 2022