Kantori

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Laubrová
Zástupce ředitele (statutární zástupce): Mgr. Jaromír Rauch
Zástupkyně ředitele pro ekonomickou činnost : Věra Vašutová
Vedoucí učitel: Mgr. Boris Stojaník

Metodik primární prevence: Mgr. Lenka Havlíčková
Výchovný poradce: Mgr. Kamila Veselá
Kariérový poradce: Mgr. Marek Simandl
Koordinátorka ŠVP: Mgr. Lenka Nedvídková
Metodik BOZP a PO: Mgr. Petr Švarc
Koordinátor ICT: Mgr. Robert Seifert

Pedagogický sbor:

Mgr. Burns Markéta
Mgr. Kateřina Dlasková
Mgr. Fohlová Dagmar
Mgr. Havlíčková Lenka
Mgr. Hlaváčová Dita
Mgr. Hocko Stanislav
RNDr. Holubář Libor
Mgr. Lenka Homoláčová
Israel Jens
Jániš Michal
Ing. Klinský Jaroslav
Bc. Kokeš Dalibor
Mgr. Kokešová Marie
Krákorová Margita
Mgr. Krejčí Václav
Mgr. Kvíz Miroslav
PaedDr. Mahnelová Jiřina
Mgr. Makovská Eva
Mgr. Malaníková Monika
Mgr. Masopustová Tereza
Mgr. Melichar Lukáš
Mgr. Mrkusová Michaela
Mgr. Barbora Navrátilová
Mgr. Nedvídková Lenka
Mgr. Nováková Kateřina
Ing.  Pešíková Radka
Mgr. Pokorná Jana
Mgr. Richter Petr
Mgr. Seifert Robert
Mgr. Simandl Marek
Mgr. Švarc Petr
Mgr. Veselá Kamila
Mgr. Vinikarová Adéla
Mgr. Vlasáková Jana
Mgr. Vojtěch Hynek
Mgr. Voldřichová Jana
Mgr. Winter Marek
Mgr. Zezulová Lucie

Ostatní zaměstnanci:

mzdová účetní: Hana Sodomková
hospodářka: Veronika Lumpeová
školník: Jaromír Jadrníček

vedoucí školní jídelny: Jaroslava Bezrová
pracovnice školní jídelny: Ludmila Šandorová, Monika Václavíková, Pavla Chovanová, Drahomíra Jupová, Martina Zatloukalová

uklízečky: Hana Devechyová, Angelika Maličová, Petra Kuchařová, Petra Steinová

Kontakty na pedagogy

 

Spolupráce