Poradna školního psychologa Mgr. Víta určená pro žáky, rodiče a učitele má otevřeno ve čtrnáctidenních intervalech, zpravidla v pondělí od 14 do 16 hodin v ředitelně školy. Termíny poradny jsou upřesňovány podle potřeby a zveřejňovány zde.