Žáci rumburského gymnázia mají možnost připravit se na naší škole bezplatně na tuto mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka. Příprava probíhá v nepovinném předmětu dvě hodiny týdně (sekunda - kvarta pro DSD I a první-čtvrtý ročník pro DSD II). Aktivní účast na těchto hodinách je předpokladem k budoucímu úspěšnému složení zkoušky. Ta totiž vyžaduje absolvování cca. 1000 hod výuky němčiny. Tohoto čísla není možné v běžné výuce dosáhnout, proto škola tento dvouhodinový nepovinný předmět přípravy na DSD nabízí. Výuku němčiny na našem gymnáziu maximálně podporuje ministerstvo školství SRN, které nás zásobí učebními materiály, technickým vybavením a především přispívá na činnost rodilého mluvčího jako lektora.
Zkouška je pro studenty našeho gymnázia bezplatná. Ve srovnání s maturitou z německého jazyka dle SERR (Společný evropský referenční rámec) je na vyšší úrovni (jedná se o úroveň C1 a B2, maturita je na úrovni B1 nebo B2) a je uznávána jako jedna z prestižních jazykových zkoušek z němčiny v naší republice i v zahraničí.
Několik důvodů, proč se ucházet o DSD I a II (Deutsches Sprachdiplom):
- záruka výborných znalostí němčiny
- možnost následného studia v zahraniční, jeho usnadnění (stipendia, kurzy, univerzity)
- lepší pracovní příležitosti v oborech, kde je němčina nevyhnutelná
Bližší informace o DSD zkoušce u Mgr. Dity Hlaváčové a na webu projektu: