Při škole funguje studentský parlament, jehož prostřednictvím mohou žáci školy přinášet podněty k chodu školy. Parlament se skládá z volených zástupců všech tříd.