Při škole působí občanské sdružení SRPŠ, které pomáhá škole především s financováním školou pořádaných akcí, jakou jsou exkurze, projekty, výlety apod. Setkání důvěrníků jednotlivých tříd se konají zpravidla v termínu rodičovských schůzek ve sborovně školy.

Rada SRPŠ: Ing. Daniela Petroušková, Veronika Černá, Mgr. Zdeňka Balcarová

Pro bližší informace kontaktujte předsedkyní sdružení Ing. Danielu Petrouškovou:

    E-mal.: daniela.petrouskova(at)seznam.cz

    Tel. 775 760 742

Seznam důvěrníků jednotlivých tříd pro školní rok 2020-2021:

1.A - není ustanoven

2.A - Zdeňka Matějková

3.A - Petr Barcal

4.A - Dana Tichá

5.A - Daniela Petroušková

1.C - není ustanoven

1.D - není ustanoven

6.A - Veronika Černá

2.C - Gabriela Svatoňová

2.D - Soňa Hochmannová

7.A - Jaroslav Sykáček

3.C - Luboš Pietschmann

3.D - Petra Prokopová

8.A - Jan Honzík

4.C - Pavla Koňová

4.D - Zdeňka Balcarová