Při škole působí občanské sdružení SRPŠ, které pomáhá škole především s financováním školou pořádaných akcí, jakou jsou exkurze, projekty, výlety apod. Setkání důvěrníků jednotlivých tříd se konají zpravidla v termínu rodičovských schůzek ve sborovně školy.

Rada SRPŠ: Ing. Daniela Petroušková, Veronika Černá, Mgr. Gabriela Krebsová

Pro bližší informace kontaktujte předsedkyní sdružení Ing. Danielu Petrouškovou:

    E-mal.: daniela.petrouskova(at)seznam.cz

    Tel. 775 760 742

Seznam důvěrníků jednotlivých tříd:

1.A - Petr Barcal

2.A - Dana Tichá

3.A - Daniela Petroušková

4.A - Veronika Černá

5.A - Jana Horáková

1.C - není ustanoven

1.D - Petra Prokopová

6.A - Jan Honzík

2.C - Pavla Koňová

2.D - Zdeňka Balcarová

7.A - Irena Hoťová

3.C - Dagmar Farská

3.D - Irena Bergerová

8.A - Karel Malaník

4.C - Lenka Brzáková

4.D - Gabriela Krebsová