PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. ročníků

 

Termíny:  

1. dubna 2020 v 14.45 – 16.30                                                                                    

8. dubna 2020 v 15.00 – 16.30                                                                                   

Nabízíme všem uchazečům o studium na osmiletém gymnáziu možnost zúčastnit se přijímacích zkoušek nanečisto.

Na všechny zájemce se těšíme při společném zahájení ve středu 1. dubna ve 14.45 v aule gymnázia (2. patro).

Vstup je volný, stačí si s sebou přinést psací a rýsovací potřeby. Těšíme se na Vás.