Z rozhodnutí MŠMT se budou přijímací zkoušky na osmileté i čtyřleté gymnázium konat podle následujících pravidel:

1. Termín přijímacích zkoušek závisí na datu znovuotevření škol - přijímací zkoušky se budou konat nejdříve 14 dní po tomto datu - přesné datum se dozvíte z webu školy i z pozvánky, která vám dorazí.

2. Přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu - budete je tedy skládat pouze na té škole, kterou jste na přihlášce uvedli jako školu pro první termín. 

3. Výsledek této zkoušky platí pro obě školy, na které jste se hlásili, a nastoupit ke studiu tedy můžete na obě školy, nikoliv pouze na tu, kde budete konat přijímací zkoušky.

4. Odvolání proti výsledku přijímacího řízení nebude možné. Uchazeči, kteří skončí pod čarou a pro které se uvolní místo po těch, kteří nepodají zápisový lístek, budou oslovováni řediteli škol podle svého pořadí v přijímacím řízení. 

Přejeme hodně sil v této náročné době.