Z rozhodnutí MŠMT se budou přijímací zkoušky na osmileté i čtyřleté gymnázium konat podle následujících pravidel:

1. Termín přijímacích zkoušek pro 4-leté gymnázium je stanoven na 8. června 2020 a pro 8-leté gymnázium na 9. června 2020. Detailní údaje obdržíte v písemných pozvánkách týden před konáním zkoušky.

2. Přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu - budete je tedy skládat pouze na té škole, kterou jste na přihlášce uvedli jako školu pro první termín. 

3. Výsledek této zkoušky platí pro obě školy, na které jste se hlásili, a nastoupit ke studiu tedy můžete na obě školy, nikoliv pouze na tu, kde budete konat přijímací zkoušky.

4. Odvolání proti výsledku přijímacího řízení nebude možné. Uchazeči, kteří skončí pod čarou a pro které se uvolní místo po těch, kteří nepodají zápisový lístek, budou oslovováni řediteli škol podle svého pořadí v přijímacím řízení. 

Přejeme hodně sil v této náročné době.