Všechny přípravné kurzy jsou bohužel zrušeny!

Náhradní úkoly za zrušené lekce přípravy na přijímačky na osmileté gymnázium:

Matematika - ve středu 11. 3. bylo plánováno probrat slovní úlohy zaměřené na čas. Žáci mohou na procvičení tohoto typu slovních úloh využít úlohy v pracovním sešitu z matematiky str. 20/3; str. 21/8; str. 22/11; str. 23/20. Dále doporučujeme k procvičení použít jakýkoliv didaktický test, který je v pracovním sešitu na stranách 64 – 114.

- materiály pro středu 18.3. ke stažení zde: Matematika - obrazce

- materiály pro středu 25.3. ke stažení zde: Matematika - tělesa

Český jazyk - ve středu měly být probírány úlohy z literární výchovy, proto je v příloze slovníček literárních pojmů, které se v přijímacích testech mohou vyskytnout. Žáci mohou samostatně vypracovat úlohy v pracovním sešitě – s. 51 – s. 52 (úlohy 1 – 5). Výsledky jsou uvedeny v sešitě. Ve druhé příloze naleznete pracovní list se šesti vybranými úlohami z oficiálních přijímacích testů z předchozích let. I ty si mohou žáci procvičit, výsledky jsou uvedeny v souboru s literárními pojmy. Žáci si mohou také samostatně vyplňovat didaktické testy 1 – 7 v pracovním sešitě.

Slovníček pojmů

Cvičné úlohy

- materiály pro středu 18.3. ke stažení zde: Český jazyk

- materiály pro středu 25.3. ke stažení zde: Souhrnný test

Zde nabízíme k vyzkoušení zkušební testy, které se dle našich zkušeností těm ostrým velmi podobají: Zkušební testy Cermatu

Náhradní úkoly za zrušené lekce přípravy na čtyřleté gymnázium:

Nejdříve můžete pracovat na dvou pracovních listech z matematiky, které jsme pro vás měli připraveny. Úlohy pod čarou měly být vaším "domácím úkolem", zbytek jsme chtěli řešit společně. Dále máte v materiálech přiložen ilustrační test Cermatu, který se dle našich zkušeností ostrému zadání přijímacích zkoušek značně podobá.

Materiály ke stažení