Vzhledem k tomu, že v současné době stále není možné konat prezenčně přípravu na
přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd, rozhodli jsme se od začátku února spustit náhradní řešení
ON-LINE formou v prostředí Google Classroom.

Jak se přihlásit?
Žák, který se chce přihlásit, musí mít zřízen gmail, pomocí něhož se bude přihlašovat.
(Je možné využít i gmail rodičů).

Z této adresy pošle mail na adresu Vesela(zavináč)gymrumburk.cz, ve kterém sdělí, že se chce
přihlásit na ON-LINE přípravu.

V mailu musí být uvedeno celé jméno žáka a škola, kterou
navštěvuje. (V případě, že žák má školní gmail pro potřeby ON-LINE výuky na své škole, je
nutné použít jiný gmail u jiného Google účtu.)
Tímto způsobem se musí přihlásit i žáci, kteří si podali přihlášku již v říjnu na
prezenční přípravu.

Jak vstoupit do učebny?
Na gmail, ze kterého bude poslána přihláška, přijde pozvání do učebny českého
jazyka a do učebny matematiky. Toto pozvání je potřeba potvrdit, poté může žák vstoupit do
Google učebny. Vstup do učebny je možný přes menu v Googlu. (Na webových stránkách
Google je to devět teček vpravo nahoře). Po kliknutí v menu na „učebnu“ (classroom), se zobrazí okno pro
matematiku a pro český jazyk. Kliknutím na barevné pole v horní části okna je možné
vstoupit do prostředí učebny.
Při práci v učebně se doporučuje nevyužívat úvodní „Stream“, ale překliknout do části
„Práce v kurzu“.

Jak bude výuka probíhat?
Vždy ve čtvrtek budou v učebnách matematiky a českého jazyka zadány úlohy, které
by se žáci měli pokusit vypracovat. Následující týden ve středu proběhne v časech od 15.00
(matematika) a od 16.00 (český jazyk) konzultace pomocí videokonference, kde budou vysvětleny nejtěžší úlohy ze čvrtečního zadání. Odkaz na videokonferenci každého předmětu naleznete u zadaných úloh.

Pracovní sešity a pracovní listy
Úlohy mohou být zadány na pracovních listech, které je potřeba vytisknout, nebo
z pracovních sešitů nakladatelství Didaktis Testy 2019-2020 z matematiky pro žáky 5. a 7.
tříd, Testy 2019-2020 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd.
Žáci, kteří si u nás tyto pracovní sešity objednali a zaplatili, si je mohou vyzvednout
v kanceláři školy každý všední den v čase 8.00 - 14.00. Pokud tento čas nevyhovuje, je možné
si předání domluvit mailem na adrese vesela(zavináč)gymrumburk.cz.

Kdy začínáme?
Přihlášky mailem začínáme přijímat od 25. 1. Poprvé budou zveřejněny úlohy ve
čtvrtek 28. 1. a první videokonference proběhne ve středu 3. 2.

Když si nevím rady
Tipy, jak pracovat v prostředí Gogole Classroom, lze nalézt pod následujícím
odkazem Google Classroom.

V případě dalších dotazů je možné nás oslovit mailem na adrese vesela(zavináč)gymrumburk.cz.

U složitějších dotazů doporučujeme poslat v mailu telefonní
číslo s časem, kdy je možné zavolat a dotazy zodpovědět přímo.

Doporučení
Je potřeba pravidelně sledovat gmail, pod kterým se žák přihlašuje. Jeho
prostřednictvím budeme sdělovat důležité informace týkající se ON-LINE přípravy.