Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může ředitel v případě, že bude počet přijatých přihlášek nižší než plánovaný počet přijímaných rozhodnout, že jednotná přijímací zkouška se ve školním roce 2020/2021 nebude konat.

Na zákadě dat z předchozích let předpokládáme, že tato situace nastane i letos a jednotná přijímací zkouška se tady na naší školu konat nebude (definitivně bude toto rozhodnutí potvrzeno do 8.3.2021).

Kritéria pro přijetí budou zveřejněna do konce ledna.

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení podávejte do 1. března 2021 (osobně či poštou, lékařské povrzení nepožadujeme)

Přihláška ke studiu ve střední škole