Aktualizace k 16.3.2021:

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlášených kritérií pro přijetí rozhodla vzhledem k počtu podaných přihlášek ředitelka školy, že se jednotná ani školní přijímací zkouška ve školním roce 2020/2021 konat nebude.

Žáci tak budou ke studiu přijati jen na základě podané přihlášky a to k 19.5.2021 (původní termín 28.4. byl změněn novým opatřením ministerstva). Od tohoto data poté běží lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

Kritéria pro přijetí

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení podávejte do 1. března 2021 (osobně či poštou, lékařské povrzení nepožadujeme)

Přihláška ke studiu ve střední škole