Kritéria (včetně termínů zkoušek) pro přijetí

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení podávejte do 1. března 2022 (osobně či poštou, lékařské povrzení nepožadujeme)

Přihláška ke studiu ve střední škole