Zájemci o čtyřleté i o osmileté studium mají povinnost absolvovat jako jednu z částí přijímacího řízení centrálně zadávané testy společnosti Cermat. Ukázky a specifikace požadavků k těmto testům naleznete v odkazu níže. Další kritéria přijímacího řízení jsou posléze k nahlédnutí pod příslušnými odkazy. Těší nás váš zájem.
 
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení podávejte do 2. března 2020 (osobně či poštou, lékařské povrzení nepožadujeme)
 
Specifikace požadavků a vzory testů Cermatu: Český jazyk, Matematika

Kritéria a informace k přijímacímu řízení - prima 2020

Kritéria a informace k přijímacímu řízení - čtyřletí 2020