První ročníky se vydali na návštěvu Senátu P ČR. Dne 15. května tak žáci kvinty, 1. C a 1. D nevstoupili do budovy školy, ale místo toho do autobusu, který je odvezl do Prahy.

Dopoledne je ale čekala nejdříve  prohlídka trojské botanické zahrady. Dvě hodiny měli žáci na prohlídku venkovní expozice i skleníku Fata Morgana, kde kromě květin byla také zajímavá výstava motýlů.

V jednu hodinu jsme už rozděleni na dvě skupiny očekávali program v Senátu. Na dvě skupiny jsme se museli rozdělit kvůli velkému počtu. Obě skupiny čekal stejný program jenom v opačném pořadí. Zatímco jedna část si procházela historické prostory Valdštejnského paláce, druhá měla možnost diskutovat s panem senátorem Linhartem. Na závěr je tu čekalo i malé občerstvení, které po vyčerpávajícím programu přišlo opravdu vhod.

Po třetí hodině jsme celou exkurzi zakončili ve Valdštejnské zahradě společnou fotkou s panem Senátorem.

Lukáš Melichar