Písemná část DSD I

V letošním školním roce získalo celkem 30 našich studentů jazykový diplom z němčiny. Sprachdiplom DSD I na jazykové úrovni A2/B1 získalo 22 žáků z prvních ročníků. 8 maturantů si spolu s maturitním vysvědčením odneslo Sprachdiplom DSD II na úrovni B2/C1. V obou případech se jedná o světově uznávanou jazykovou zkoušku. Naše škola patří mezi 20 škol v České republice, které mají oprávnění tuto zkoušku nabízet a realizovat. DSD I odpovídá úrovni státní maturity z němčiny. DSD II je zkouška na vysoké úrovni, kterou od cizinců vyžadují nejen všechny vysoké školy v Německu, ale i potenciální zaměstnavatelé.
Všem držitelům gratulujeme!
D. Hlaváčová