Aklimatizační den plný aktivit

 Více než půl roku za monitory v teple domova nás odtrhlo od běžných školních návyků, od přátel i
schopnosti komunikovat tváří v tvář.
Krok zpátky do školních lavic může být pro mnohé náročný. Soustředit pozornost, reagovat okamžitě,
brát ohled na druhé, sžít se s atmosférou třídy, nemusí být jednoduché.
Proto pro třídy nižšího gymnázia proběhl aklimatizační den, kdy si studenti při skupinových aktivitách
osvěžili vzájemný kontakt, zásady komunikace, spolupráce. Během dne se postupně bouraly bariéry a
žáci byli stále aktivnější.
Připravený program jim tak usnadnil první krok při návratu do školy a podpořil jejich přesvědčení, že
vše společně zvládneme.
Tým rektorek