V netradičních prostorách varnsdorfského pivovaru Kocour proběhl v pátek 1. října
letošní ročník Burzy škol.
Střední školy z blízkého okolí měly možnost představit své obory žákům 9. tříd, kteří
se dostavili v hojném počtu.
Za gymnázium vyrazili pohovořit s žáky výchovná poradkyně Kamila Veselá
a karierní poradce Marek Simandl. Mnohem důležitější ale byli dva studenti třetího ročníku
Hanka a Adam, kteří většinu dopoledne a část odpoledne strávili v družném hovoru se
zájemci o studium na naší škole a mohli jim tak předat informace z „první ruky“.
Budeme velmi potěšeni, když alespoň část těchto žáků, se od 1. 9. 2022 stane studenty
Gymnázia Rumburk.
 

Kamila Veselá