V pondělí 25.října 2021 studenti oblékli kostýmy na oslavu svátku Halloween, který se koná
každoročně poslední říjnový den v anglicky mluvících zemích. Komise anglického jazyka
uspořádala soutěž nejlepších masek a nejstrašidelnějších kostýmů, která se tradičně pořádá mj.ve
Spojených státech amerických. Projekt zaštítila americká lektorka Liz Cornman, která v rámci
realizace seznámila studenty s historií a zvyky spojené s oslavou tohoto svátku.
Poděkování patří všem studentům za přípravu úžasných masek, vyučujícím za spolupráci a všem za
skvěle prožitý den.
Fotografie vítězných masek a kostýmů naleznete v naší galerii.

Mgr. B. Navrátilová