Nejbližší termíny poradny Mgr. Víta:

Pondělí 10. a 24. června 2019.
Vždy od 14:00 do 16:00 v ředitelně školy.

Spolupráce