V pondělí 28. 2. a v úterý 1. 3. proběhla v prostorách naší školy velká sbírka humanitární pomoci pro
obyvatele Ukrajiny postižené válkou. Organizace se ujala Mgr. Kateřina Dlasková. Sbírka byla součástí
rozsáhlé akce, na jejímž konci byl od budovy gymnázia na Ukrajinu vypraven kamion vrchovatě
naložený vším potřebným. Jen na naší škole se sešlo více než 300 dek, 50 spacích pytlů, 1500 balení
dětských přesnídávek, 800 balení dětských plen a desítky a desítky dalších věcí, potravin, léků…
Studenti ve spolupráci s pedagogy a panem školníkem vše poctivě třídili, evidovali, zapisovali a
nadepisovali nápisy v češtině, angličtině i ukrajinštině. Ohlas mezi žáky školy i veřejností byl obrovský
a již v pondělí večer zaplnily krabice a pytle s věcmi nejen prostory mezipatra u šaten, ale také
studentskou místnost a nakonec i samotné šatny. Živý had pak krátce po úterním poledni pomohl
s přemístěním obrovského nákladu do útrob dodávek a kamionu firmy NOPROSU a potleskem
vyprovodil jejich řidiče na dlouhou a náročnou cestu k cíli.
Zvláštní poděkování za školu patří nejen p. Dlaskové za skvělou organizaci, osazenstvu kanceláře školy
i úklidovému personálu za trpělivost a setrvání do pozdních hodin, aby bylo možné vše dovézt a
uskladnit. Pedagogům (paní Havlíčkové a paní Burns) za dozor a výpomoc, ale především studentům
a p. školníkovi, kteří se s přebráním obrovského množství materiálu a jeho uskladněním v prostorách
školy dokázali skvěle vypořádat.
 
Z řad studentů děkujeme jmenovitě:
2. C – Petr Brož
2. D – Lukáš Richter
6. A – Radka Tůmová, Adéle Petroušková, Kateřina Skálová, Magdalena Mašková
3. C – Iva Vychytilová
3. D – Mája Sadivová, Markéta Škvorová, Natálie Sladká, Eliška Kovářová
7. A – Tereza Coblová, Eliška Černá, Katka Nedvídková, Ema Kaštánková, Aneta Svobodová, Adéla
Jarischová, Adam Nguyen, Tomáš Pham, Hana Kelucová, Egor Pokorný, Eliška Semerádová
4. C – Tereza Serbusová, Anežka Manzelová, Nikol Klementová
4. D – Kateřina Vohradská, Adéla Rometschová; František Miklian, Tereza Váňová, Denisa
Podoláková, Michaela Urbanová
8. A – Lukáš Matoušek, Ladislav Krpálek, Adéla Marešová, Petra Krištofová, Veronika Šolcová, Jan
Štefl
 

A mnoha dalším z vyšších i nižších ročníků.

Mgr. Lenka Nedvídková