Těsně před půlnocí v úterý19. dubna vyrazil od budovy Gymnázia v Rumburku
luxusní zájezdní autobus, ve kterém bylo 46 žáků gymnázia v doprovodu tří učitelů.
Společnost nám ještě dělal průvodce z cestovní kanceláře Školní zájezdy a dva řidiči
autobusu.
Všechny nás čekala dlouhá cesta nočními německými dálnicemi až do dalekého
Amsterdamu. Cesta proběhla v poklidu, a tak jsme se kolem desáté dopoledne mohli vydat do
centra města Amsterdam. Nejdříve se jelo vyhlídkovou lodí po krásných městských kanálech
a dále následovala prohlídka nejvýznamnějších památek města: náměstí Dam, Královský
palác, Nový kostel, Květinový trh a také dům, kde se za 2. světové války skrývala Anna
Franková.
V pozdních odpoledních hodinách jsme přejeli autobusem do přístavu, kde se po
odbavení nastoupilo na mohutný trajekt. Tam nás čekali pohodlné kajuty s postelemi a
sprchovým koutem. Během noční plavby jsme se přesunuli do Newcastlu na severu Anglie.
Pro všechny byla plavba nevšedním zážitkem.
V Newcastlu už začínalo naše dobrodružné putování po skotských přírodních i
kulturních památkách. V průběhu následujících pěti dnů jsme se mohli seznámit s historií
Skotska, krásnými stavbami, ať už se jednalo o královské paláce či katedrály. Navštívili jsme
úchvatné skotské Highlands s opuštěnými kopci i nádhernými jezery, mohli spatřit nejvyšší
horu Anglie a Skotska Ben Nevis, která je po většinu roku v mracích.
Viděli jsme Melrose Abby, ve kterém je pochováváno srdce skotského hrdiny a krále
Roberta Bruce, památník dalšího skotského hrdiny Willima Wallace, hrad ve Stirlingu i
historický Edinburgh. Prošli jsme se pověstnou „Královskou mílí“, prohlédli si dlouhý
železniční viadukt v údolí Glenfinnan, který se objevil ve filmech o Harrym Potterovi, stejně
tak jako mohutný hrad v Alnwicku. Snažili jsme se vyfotit „Nessí“ u jezera Loch Ness. Mohli
jsme obdivovat i technické památky, jako třeba lodní výtah nebo Kaledonský kanál.
Všichni jsme byli ubytováni v rodinách, takže jsme mohli poznat místní skotskou
pohostinnost a zvyky, i se procvičit v angličtině.
Všude nás doprovázel skvělý průvodce Petr, který uměl poutavě vyprávět o všem, co
jsme viděli, a neopomněl zmínit ani historické souvislosti. Skvělý dojem ještě umocnilo
nádherné počasí, jež se zcela vymykalo deštivé pověsti Skotska. Většinu pobytu ukazovalo
pouze slunečnou tvář, i teplota byla příjemných deset až patnáct °C. Jen jsme si museli
zvyknout na silný vítr, který byl všudypřítomný.
Po týdnu nabitém cestováním a návštěvami pamětihodností, jsme v pondělí večer opět
nasedli na trajekt, který nás ráno bezpečně vylodil na pevninské Evropě. Pak už jsme jen
museli zvládnout náročný přejezd autobusem zpět do České republiky. V úterý kolem deváté
večer jsme bez větších potíží zastavili před zdmi Gymnázia v Rumburku a po náročné cestě se
těšili na návrat domů.
Týdenní cestování nás všechny obohatilo krásnými zážitky a za své kolegyně Janu
Voldřichovou a Markétu Burns chci poděkovat všem žákům za zdárný průběh celého zájezdu.

Kamila Veselá