Jak už to tak bývá, na naší škole se každoročně pořádá biologická olympiáda. Dvě dívky z 2.A, které
vyhrál y školní kolo, postoupily dále do okresu. Aby vůbec mohly soutěžit, musely se několik týdnů
věnovat badatelské práci a sepsat vstupní úkol. V okresním kole je čekal nejen test vědomostí, ale
také poznávání rostlin a živočichů a laboratorní praktika. Naše děvčata obsadila první a druhé místo,
a zároveň byla jedinými úspěšnými řešitelkami letošního kola. Uvidíme, jak se jim povede v krajském
kole, které je čeká zanedlouho. Přejeme radost z nabytých zkušeností.

Mgr. Lenka Homoláčová

BO1.jpg