Rumburský atletický stadion ve čtvrtek 5. května. zaznamenal významné úspěchy pro
žákyně a žáky Gymnázia Rumburk. V atletické soutěži družstev základních škol
(a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) nazvané Pohár rozhlasu se podařilo třikrát
dosáhnout na stupně vítězů.
Ačkoli naše gymnázium je znevýhodněno oproti jiným základním školám tím, že
v každém ročníku nižšího gymnázia je pouze jedna třída, a tudíž i velmi omezený výběr
potenciálních závodníků, podařilo se sestavit družstva ve třech kategoriích: mladší žáci,
mladší žákyně (prima, sekunda) a starší žákyně (tercie, kvarta).
Covidová pauza se odrazila na nižším počtu soutěžících škol, nicméně i tak dosažené
výkony měli velmi kvalitní úroveň. Mladší žákyně po velmi vyrovnaných soubojích obsadily
3. místo a mladší žáci stejně jako starší žákyně dosáhli dokonce na 2. místo, což je opravdu
vynikající výsledek.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a doufejme, že se se všemi
setkáme v příštím ročníku Poháru rozhlasu nebo v dalších sportovních soutěžích.

Mgr. Kamila Veselá