Mezi pravidelné exkurze našich žáků patří návštěva a prohlídka Senátu, kterou absolvují žáci druhých
ročníků v rámci výuky OSZ, kde se seznamují s tím, jak je řízen náš stát.
Letos se tam všichni druháci vypravili 12. 5. Dopoledne je čekala prohlídka Valdštejnského paláce,
přilehlé Valdštejnské zahrady a diskuze s naším senátorem za okres Děčín panem Zbyňkem
Linhartem, na které nás překvapilo i malé pohoštění.
Studenti se tedy přímo od zdroje dozvěděli něco o činnosti horní komory Parlamentu ČR i osobní
názory pana senátora na fungování dvoukomorového parlamentního systému.
Odpoledne následovala ještě prohlídka nádherně rozkvetlé botanické zahrady a pak už jen zpáteční
cesta autobusem z Prahy do Rumburku.

Lukáš Melichar