Ve čtvrtek 12. 5. se konalo krajské kolo soutěže OVOV. Naše družstvo žáků zastoupené
především sekundány a jednou terciánkou se vydalo až do Klášterce nad Ohří. Žáci se opravdu nenudili,
hned po příjezdu byl nástup a po něm následovaly jednotlivé disciplíny jedna za druhou. Po běhu na 60
metrů si zaskákali do dálky, procvičili si břišní svaly a po hodu míčkem už byla nevyhnutelná pauza před
poslední disciplínou.
Odznak všestrannosti nám ukázal, že sport je nejen o výkonech, ale i o povzbuzení a práci
v týmu. A právě ve sportu o výsledku rozhodují pouze vteřiny, někdy zase centimetry a rozvržení svých
sil a schopností se závod stal školou života. Někteří si skutečně sáhli na hranice svých možností,
vynaložili obrovské úsilí, občas ukápla i slzička. Samotní organizátoři byli překvapení, za celou dobu
trvání soutěže se ještě nestalo, že by dva týmy skončily na prvním místě s naprosto stejným bodovým
skóre. Našemu týmu se taky na diplomu objevilo číslo jedna, bohužel dvakrát, což závodníci brali
sportovně a s poměrně dobrou náladou se vraceli domů.
Každý účastník si zaslouží poděkování a obdiv a ceníme si toho, že obětovali část svého volného
času, byli ochotní vstát ve čtyři hodiny ráno a jít do toho naplno. Děkujeme všem a budeme doufat, že
příště na diplomu bude ta jednička pouze jedna.

Michaela Mrkusová