Ve dnech 30.3.2022 až 1.4.2022 vyjeli studenti našeho gymnázia do Prahy na Göethe institut,
kde se sešli společně s dalšími studenty ze škol z Liberce, Sebnitz a Zittau. Cílem bylo, naučit se
debatovat a zlepšit s tím i samozřejmě naší úroveň němčiny. K tomu nám pomohli studenti ze
Sebnitz, kteří se aktivně debatování věnují.
První den byl hektický. Hráli se různé hry na seznamování a zvykali jsme si na němčinu. Už jsme
se však začali učit o tom, co to debata vlastně je, a jak by měla vypadat. Druhý den jsme téměř celý
strávili přípravou na naší první debatu. Rozdělili jsme se do skupin podle témat a odpoledne už
všichni debatovali. Všechno, co jsme si vyzkoušeli a naučili, pak musel uplatnit jeden z nás, kdo se
účastnil finální debaty v posledním dnu. Za naší školu to byl Pham Anh Duy ze 7.A.
Finální debata se všem velmi povedla a celkově jsme si to všichni moc užili, ačkoli to bylo těžší,
než jsme očekávali. Hodně jsme se naučili, obohatili jsme své znalosti němčiny a poznali spousty
nových lidí z našeho okolí. Motivovalo nás to k dalšímu osobnímu rozvoji v jazyce a doufáme, že tuto
možnost budou mít i následující ročníky.
Mai Šírková, 7.A