Gymnazium_Seif.jpg

Ve čvrtek 9. června se na gymnázium v Seifhennersdorfu šeslo vedení obou škol a domluvilo pokračování spolupráce, která v online podobě začala již během epidemie covidu.

Počínaje příštím školním rokem plánujeme vždy pro žáky tercie zorganizovat čtyři vzájemné studentské výměny, během nichž se budou moci studenti seznámit mezi sebou navzájem, procvičit si jazykové dovednosti i poznat život v obou školách i městech. 

První takovouto akcí bude návštěva studentů budoucí kvarty, kteří se zúčastnili zmíněné online fáze spolupráce, na oslavách 30 let existence školy v Seifhennersdorfu, které se uskuteční 16. září 2022. 

Jaromír Rauch