Studenti, kteří se v tomto termínu neúčastní souběžného kurzu ve Slovinsku, absolvují turistický kurz zde
ve Šluknovském výběžku, kde poznávají jeho krásy. Na každý den je určena trasa výletu, zajímavá místa
a turistické značky. Trasy pečlivě připravuje a v mapách.cz hledá vždy na každý den určená pětice
studentů, která ostatní na začátku výletu seznámí s trasou a významnými místy. Studenti tak mohli
poznat Köglerovu naučnou stezku, Chřibský vodopád a Karlovu výšinu, Zlatý vrch a Studenec nebo
Světlík a prameny Křinice. Počasí nám opravdu přálo. Vše proběhlo bez úhony a studenti si jistě odnesli
nezapomenutelné zážitky. Děkuji jim za hladký průběh kurzu.

Mgr. Tereza Masopustová