V rámci Vašeho projektu Technika nás baví jsme v rámci našeho kroužku postavili a oživili
model marsovského robota ExoMy.
Využili jsme podkladů Evropské kosmické agentury pro tisk jednotlivých dílů na 3D tiskárně
Prusa i3 MK3S+. U namáhaných dílů jsme nahradili materiál PLA materiálem PETG. Ostatní díly jsme
nakoupili.
Základní elektrické zapojení spájeli žáci. Řídicí jednotkou je Raspberry Pi 4 doplněné deskou
pro ovládání serv pro natáčení kol a pohyb kol. Programové vybavení je standartní Raspberry Pi
operační systém doplněný programem Docker pro virtualizaci a pod ním běžícím programem Robot
Operation Systém. V něm je v programovacím jazyce Python napsáno ovládání robota.
V současné době je robot ovládaný dálkovým ovladačem pomocí přenosu dat přes Bluetoth.
Na příští školní rok plánujeme využít kamerového modulu pro dálkové ovládání robota i za
rohem. Vzhledem k začínající výuce programovacího jazyka Python v předmětu Informatika žáci
přijdou i na další využití.

Ing. Jaroslav Klinský