Závěrečná mobilita programu Erasmus+ v projektu United Pollination in Europe, zaměřeného na biodiversitu a kulturní výměnu, se konala opět na jihu Francie v historickém městě Pezénas nedaleko Středozemního moře. Spolu s námi se ještě účastnili Baskové ze Španělska. 
A právě pod mořskou hladinou jsme mohli hned první den pozorovat různorodost a rozmanitost druhů - hvězdice, mořští ježci, chobotnice, hejna ryb... Pro všechny úplně nová a jedinečná zkušenost!
I další program byl pestrý. Návštěva jihofrancouzské metropole Toulouse. Výšlap a zabloudění v místních skalách a kopcích, koupání v krásně chladivé vodě horské říčky, sjíždějí kaňonu na kajacích, návštěva unikátní krápníkové jeskyně a mnoho dalšího! Francouzská kuchyně nás učarovala. Vznikla nová přátelství a upevnili se jazykové dovednosti. Rychle to uteklo a my se plni dojmů vydali všemi možnými dopravními prostředky (autobus, tramvaj, letadlo, vlak - co vše se dá stihnout v jeden den...) zase domů (autem a pěšky). Školy se domluvili na budoucí spolupráci v rámci dalších projektů Erasmus+, podporované Evropskou unií.
 
Mgr. Marek Winter
 
Video z mobility: