Naši studenti se aktivně zapojují do veřejného dění

Opět se s koncem školního roku na podiu v aule školy objevily skupinky žáků s projektem Já, občan. Dlouhodobě realizujeme tento projekt, jehož smyslem je na chvíli opustit čistě teoretické získávání informací a přehledů o možnostech, právech a povinnostech občanů a přistoupit k těmto věcem prakticky.

Cílem projektu je více se zajímat o věci veřejné a podílet se na reálných situacích, a především vidět výsledky své činnosti. Realizovat navržené řešení vybraného veřejného problému a na závěr svůj projekt prezentovat. V praxi to znamená, že si žáci ve skupinách zvolí veřejný problém, naleznou jeho dosavadní řešení, sesbírají a utřídí všechny možné informace k problému, navrhnou vlastní řešení a realizují je sami nebo prostřednictvím institucí.

Zaměření projektů bylo velmi pestré. Zdá se ,že převládaly vzdělávací akce, ale nechyběly ani ekologické projekty.  Ve svých projektech žáci stále častěji jako prostředek působení na veřejnost využívají sociální sítě. Žáci vzdělávali v oblastech zdravý životní styl, finance, drogy nebo třeba chování v krizových situacích. Zvelebovalo se naše blízké okolí: lavičky v parku u Bytexu, příroda za nemocnicí ve Varnsdorfu či naše školní hřiště. A pomáhalo se psím i kočičím útulkům.

Všem aktivním mladým lidem patří velké díky za to, že jim není lhostejné, v jaké společnosti žijeme a že jsou ochotni věnovat svůj čas k jejímu zlepšení.

Lukáš Melichar