V úterý 26. října se 2.A vypravila společně se 7. třídou ZŠ u Nemocnice na exkurzi do Science centra
Techmania v Plzni. Po sedmé hodině ráno jsme vyrazili autobusem od bazénu v Rumburku a následovala
náročná, ale také zábavná čtyřhodinová cesta tam. Do Plzně jsme dorazili okolo jedenácté hodiny a v
centru Techmanie nás čekala zábavná prohlídka nejrůznějších atrakcí a her od strojů a dopravních
prostředků z 20. století až po zběsilou zkoušku tlakového přetížení na gyroskopu. Ve 12:15 jsme se
zúčastnili Science show, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o statické elektřině a také
jsme si zde mohli vyzkoušet např. dát kamarádovi malý elektrický výboj pěstí, nebo si nechat naježit
vlasy. Ve 13:45 se obě třídy sešly v budově planetária a tam nás čekala uklidňující podívaná na hvězdnou
oblohu a také výlet mimo naší galaxii s mluveným slovem. Byly zde k vidění také modely různých sond
a zajímavosti o planetách v mléčné dráze. Před odjezdem si většina z nás pořídila nějaké ty suvenýry a
kolem 16:00 jsme vyrazili zpět domů. Před cílem si někteří žáci sekundy zazpívali s kolegy ze ZŠ u
Nemocnice a po osmé hodině večer jsme dorazili do Rumburka.
Všichni jsme si exkurzi užili a děkujeme paní Seifertové a paní Mrkusové za trpělivost.
Anežka Leksová 3.A