E_Litva.jpg

Již několik let se rumburské gymnázium zapojuje do mezinárodních projektů
Erasmus+, díky kterým mají jeho studenti možnost vycestovat do různých zemí
a setkávat se se studenty z partnerských škol v zahraničí. Navazují tak
nejen nové kontakty, ale mají také možnost nahlédnout pod pokličku toho,
jak funguje školství v jiných zemích Evropské unie. Nyní jsme takovou
příležitost dostali i my, učitelé gymnázia.Ve třech jsme tedy vyrazili 5.
listopadu do Litvy. Cestovali jsme ekologicky udržitelně, tedyautobusem, a
naším cílem bylo půlmilionové město Vilnius, respektive Naším cílem
bylo Gymnázium Jana Pavla II., kde už nás čekala naše koordinátorka Marija.
Ve škole jsme následně navštěvovali hodiny různých učitelů, abychom se
inspirovali jejich metodami a styly výuky.Hlavním komunikačním jazykem ve
škole byla polština, pak litevština, s námi hovořili anglicky,
popřípadě rusky. Velmi se nám líbila práce ve skupinách v matematice,
prezentace na téma mezinárodní organizace na angličtině, i rozebírání
Fausta v litevštině. Sami jsme pak prochodili pěšky celý Vilnius, který je
opravdu malebný. Kostelů různých náboženství je ve městě velké množství,
největší z nich je Katedrála svatého Stanislava a Vladislava, zvaná
také Dóm. Poslední den jsme podnikli výlet do vodního hradu v Trakai.
Z místních zvyklostí nás nejvíce zaujala litevská kuchyně, ve které se
používá opravdu hodně brambor. Týden v Litvě nás tři nadchnul a potěšil.
Seznámili jsme se s milými lidmi, poznali jinou kulturu a přivezli si novou
inspiraci pro svou práci. Vzhledem k tomu, že v průběhu letošního
a příštího roku se uskuteční ještě další výjezdy pedagogů, a to například
do Itálie, Slovinska,Turecka či Makedonie, doufáme, že i další kolegové se
vrátí se stejně pozitivními zážitky jako my.

Jana Voldřichová, Kamila Veselá a Jaroslav Klinský