Modena.jpg

Erasmus +, program, který již 35 let umožňuje studentům a učitelům spolupracovat napříč
celou Evropou, poznávat další kultury, nacházet nové přátele, řešit různé problémy a předávat si
vzájemně zkušenosti. Právě díky tomuto programu jsme my, učitelé Gymnázia Rumburk, měli
možnost navštívit Instituto Statale d’Arte „Adolfo Venturi“ - střední školu v italském městě Modena.
Naše cesta započala v neděli 20. listopadu trochu strastiplně, kdy jsme se museli vypořádat
postupně se zpožděním vlaku, náhradní autobusovou dopravou, velmi důkladnou letištní kontrolou,
těsným leteckým přestupem a nakonec ztracenými zavazadly. I přesto všechno jsme úspěšně dorazili
do našeho ubytování v krásném historickém centru Modeny. Druhý den ráno jsme již byli uvítáni ve
škole učiteli a učitelkami, kteří nám připravili velmi bohatý program tak, abychom zjistili, nejen co
nejvíce informací o samotné škole, ale především o způsobech výuky v ní a v celé Itálii. Postupně
jsme zjistili, že škola Adolfa Venturiho se skládá ze tří částí, přičemž se zaměřuje především na
vzdělávání budoucích grafiků, sochařů, malířů, designérů a architektů. Podívali jsme se do výuky
angličtiny a odborných předmětů. Zažili jsme též využití metody CLIL (výuka klasického předmětu
vedená v anglickém jazyce) při tělesné výchově a dějepisu. V rámci kulatých stolů jsme s místními
pedagogy prodiskutovali možnosti využití této metody v dalších předmětech a naše zkušenosti s ní.
Též jsme probrali těžkosti, se kterými se musí vypořádávat učitelé v ČR a v Itálii, kdy jsme zjistili, že
jsou často velmi podobné. Také nám místní učitelé připravili prezentaci o pozici pomocného učitele
v italských školách, která se velmi liší od našich asistentů pedagoga. A to především tím, že jsou
rovnocennými partnery klasických vyučujících a mnohem více pracují na minimalizaci znevýhodnění,
s nimiž se někteří žáci musí vypořádávat.
Kromě všech těchto aktivit spojených přímo s naší hostující školou, nás místní kolegyně vzaly
na prohlídku benediktinského kláštera, muzea se sbírkami rodiny d’Este, pobočky státního archivu se
vzácnými rukopisy Rudolfa II, Sulejmana Nádherného nebo královny Viktorie. Naši návštěvu Modeny
jsme zakončili nabídkou návštěvy naší školy a další spolupráce v rámci Erasmu, kterou by škola Adolfa
Venturiho ráda v budoucnu využila. Poté jsme se již přesunuli do Bologni, odkud jsme se nočním
autobusem z pátka na sobotu vydali zpět do České republiky.
Za možnost takto vycestovat, seznámit se s lidmi, které bychom jinak asi neměli šanci
poznat, zjistit jak je to vlastně se vzděláváním v Itálii a i za další naše zážitky, jsme velmi vděční a
věříme, že to přispěje jak k našemu osobnímu, tak i profesnímu rozvoji.

Markéta Burns, Marek Simandl, Adéla Vinikarová