Poté, co svůj projekt návštěvou německých žáků v Rumburku ukončila kvarta, zahájila studentskou
výměnu s gymnáziem v Seifhennersdorfu tercie.
Před první adventní nedělí jsme přijali jednodenní pozvání na Den otevřených dveří a na vánoční trh
na gymnáziu v Seifhennersdorfu. Čekala nás prohlídka nově zrekonstruované školy, společný kvíz a
výroba vánočních hvězd.
Před Vánocemi jsme pak vybaveni baťohy a karimatkami vyrazili do Seifhennersdorfu podruhé.
Tentokrát jsme po bohatém programu společně s německými žáky přespávali ve škole. Navštívili jsme
Karáskovo muzeum, ve smíšených skupinách jsme plnili úkoly po městě, hráli jsme společenské hry,
zpívali koledy, připravovali společnou večeři, a nakonec si každý z nás našel pod vánočním stromkem
malý dárek. Druhý den ráno jsme se společně nasnídali a rozloučili jsme se s tím, že se opět uvidíme
na jaře, tentokrát v Rumburku.
Mgr. Dita Hlaváčová