Na konci února proběhla ve škole německá olympiáda. Proběhlo jak písemné, tak i ústní kolo. Soutěžilo se čtyřech různých kategoriích, prima + sekunda, tercie + kvarta, rodilí mluvčí a velké gymnázium. Z každé kategorie nám postupují dva žáci do okresního kola, kde nás budou reprezentovat. Diplomy vítězům slavnostně předala paní ředitelka a popřála jim hodně úspěchů v okresním kole v Děčíně.

Vyučující němčiny: Dita Hlaváčová, Jana Voldřichová, Margita Krákorová

OlympiadaNj.jpg