„Blokprojekt AJ“ je jednodenní projektový den určený studentům
maturitních ročníků Gymnázia Rumburk. Klade za cíl prohloubit u studentů znalosti
anglického jazyka i v odborných oblastech. V minulých letech byl tento projekt
koncipován tak, že studenti si během projektového dne rozšiřovali své jazykové
dovednosti v oblasti korespondující s jejich „blokem“, na který se od druhého ročníku
SŠ rozhodli zaměřit (tj. blok humanitní, jazykový, matematicko-technický, nebo
přírodovědný).
Letos jsme se rozhodli pozměnit koncept projektu a k účasti přizvali dva
vysokoškolské pedagogy. Naši myšlenku podpořily a pozvánku na účast v projektu
přijaly dvě osobnosti z Univerzity Karlovy: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (působí na
Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se
didaktikou anglického jazyka a vzděláváním budoucích učitelů) a PhDr. Petra
Kacafírková (pracuje na Katedře anglického jazyka a literatury PedF UK a na
katedře psychologie se věnuje doktorskému studiu, její výzkum je zaměřen na
lexikálně orientovanou výuku a psychologické aspekty osvojování si cizího jazyka).
Blokprojekt AJ se konal ve středu 15. 2. 2023. Studenti – maturanti – byli
rozděleni do dvou skupin, přičemž každá skupina strávila dvě vyučovací hodiny na
přednášce/diskuzi s Tomášem Gráfem na téma „Jak se učit cizí jazyky“ a na
dvouhodinovém workshopu Petry Kacafírkové s názvem „Leximapping“.
Kdo jiný by měl zhodnotit projekt než zúčastnění studenti? Zde je příspěvek
studentky Kristýny Gallové, která blíže popisuje průběh celého projektového dne:
„Blokový projekt byl velice zajímavý. Bylo dobré, že se skládal ze dvou částí.
První, spíše přednáška, byla velice inspirující. Pan Gráf byl opravdu profesionál, a i
když přednášel kompletně v angličtině, díky jeho srozumitelné výslovnosti jsme
neměli problém porozumět většině přednášky. Myslím, že nás pan Gráf opravdu
inspiroval k zdokonalování angličtiny. Pro mě osobně to byla velká zkušenost. Líbilo
se mi i to, že s námi dokázal diskutovat. Byla to tedy taková otevřená diskuze
odborníka a studentů. 
Druhá část byla spíše praktická. Paní Kacafírková nám představila metody
učení se cizích jazyků formou hry. Vyzkoušeli jsme si překládání textu ze smyšleného
jazyka. Nebylo to nejjednodušší, ale určitě nám to ukázalo, jak těžké překládat a
pamatovat si spoustu slovíček a gramatiky v krátkém čase. Ukázala nám svůj
projekt, aplikaci Leximapping, která pomáhá k procvičování slovíček v různých
jazycích. Aplikace je velice užitečná, protože si můžete slovíčka procvičovat různými
způsoby.
Celkově bych celý blokový projekt hodnotila velice kladně. Pro všechny, kteří
by například chtěli dál studovat nějaký cizí jazyk, nemusí to být jen angličtina, byl
projekt nabitý přínosnými informacemi. Osobně jsem nevěděla, co od projektu
čekat, ale nakonec si myslím, že mi to obohatilo moje znalosti angličtiny o důležité
informace.“

Pro ucelený obraz hodnocení projektu jsme požádali o reflexi i oba
přednášející. PhDr. Tomáš Gráf Ph.D. velmi ocenil angažovanost místních
angličtinářů: „Organizace této aktivity byla skvělá a zájem angličtinářů příkladný.“
Rovněž ocenil i následnou vřelou debatu s angličtináři v rumburské kavárně. Dle jeho
slov „zdejší učitelé AJ přemýšlejí o tom, jak dobře učit, jak přepracovat ŠVP, aby co
nejvíce reflektoval současné potřeby studentů, a celkově projevují velký zájem o svůj
obor."
PhDr. Petra Kacafírková shrnuje svoji účast na Blokprojektu následovně:
„Ráda bych poděkovala za příležitost vést pro studenty na vaší škole
workshop týkající se psychologických aspektů osvojování si cizího jazyka
a možnost představení nástroje pro lexikální učení – Leximapping. Bylo
pro mě potěšením vidět, jak se studenti zapojují do aktivit a jsou
otevření novým přístupům a technikám. Příjemným překvapením bylo setkání
s komisí angličtiny v kavárně po skončení projektu, které umožnilo
neformální výměnu názorů a zkušeností. Ještě jednou děkuji paní
ředitelce za vřelé přijetí, všem milým kolegům z anglické sekce,
především pak hlavní organizátorce akce, Monice Herinkové, za
příležitost spolupracovat s vámi, a těším se na případnou další
spolupráci. Třeba se v budoucnu s některými studenty, kteří uvažují o
kariéře učitelství či psychologie, setkáme u nás na Pedagogické fakultě
UK v Praze!“
Co k tomu dodat na závěr? Snad jen to, že nadšení z této nové podoby projektu sdílejí
i všechny vyučující angličtiny našeho gymnázia a že navázané kontakty s pedagogy
UK Praha chceme udržovat, aby se obdobná akce mohla v budoucnu na naší škole
zopakovat.

Za komisi AJ Gymnázia Rumburk
Monika Herinková

Autor fotek: Petr Číla