V polovině března se již pošestnácté uskutečnil projekt „Über Grenzen sprechen“, který je
součástí velkého mezinárodního projektu “Jugend debattiert international“. V Saské
kanceláři na Malé Straně se sešlo 24 studentů ze čtyř příhraničních škol (Rumburk, Sebnitz,
Liberec a Zittau), aby se seznámili s pravidly férové debaty, naučili se používat relevantní
argumenty, naslouchali ostatním a v případě našich studentů si ověřili svou znalost němčiny,
popřípadě překonali strach mluvit před ostatními cizím jazykem. V několika malých debatách
ve smíšených skupinách se řešila otázka, zda se mají na středních školách zrušit známky
z tělocviku, hudební a výtvarné výchovy. V závěrečné debatě se hledala odpověď na otázku,
jestli by se měl v EU zavést povinný sociální rok pro všechny. Z ohlasů našich studentek, které
se pustily do diskusí s ostatními, vyplývá, že to chce odvahu debatovat v němčině, ale stojí za
to hledat odpovědi na složitější otázky. Koneckonců i setkání s mladými lidmi z různých škol a
zemí je obohacující.

Mgr. Dita Hlaváčková

Účastníci_projektu.jpg