Naše gymnázium má prvních 16 držitelů jazykového diplomu DSD I (Deutsches Sprachdiplom). Ten je určený především žákům prvních ročníků a kvinty. Po úspěšném složení 4 částí zkoušky, která se skládá z poslechu, čtení s porozuměním, slohu a prezentace, získají naši žáci mezinárodně uznávaný certifikát, který dokládá jejich dosaženou jazykovou úroveň A2 nebo B1. 11 studentů dosáhlo úrovně B1, ta odpovídá státní maturitě z němčiny.
Wir gratulieren!
Dita Hlaváčová