Je to tak, deset studentů čtvrtých ročníků má za sebou jazykovou zkoušku z němčiny – Deutsches Sprachdiplom (DSD II), na kterou se připravovali několik let. Absolvovali písemnou část, která se skládá z poslechu, porozumění textu a slohu. Letos psali text o využívání i zneužívání digitálních technologií, konkrétně chytrých hodinek a náramků.

Ústní část zkoušky skládající se z prezentace a monologového tématu proběhla 10. a 11. prosince. Už dnes víme, že tuto část zvládli všichni. Na celkové výsledky si budeme muset ještě chvíli počkat.

Dita Hlaváčová