Seminární práce z ergonomie

V maximálně čtyřčlenných týmech je vaším úkolem splnit tyto následující body:

  • Zrekapitulovat všeobecné požadavky na ergonomii pracoviště s PC

Vybrat si jedno PC pracoviště jednoho z členů týmu, které budete vylepšovat. U tohoto pracoviště:

  • Zdokumentovat současný stav několika vhodně volenými fotografiemi, příp. půdorysným náčrtkem opatřeným rozměry
  • Zhodnotit z hlediska ergonomie (nezapomeňte na prostorové uspořádání, větrání, osvětlení…), vytvořit výčet předností a nedostatků
  • Navrhnout kroky ke zlepšení současného stavu (nákup nového zařízení, změna prost. uspořádání, vybílení místnosti…)
  • Na nákup libovolného materiálu vytvořit tři konkrétní (co, kde a za kolik) konkurenční cenové nabídky, váš rozpočet je limitován částkou 4000 Kč (fiktivních)
  • Vybrat vítězné řešení. Zdůvodnit výběr řešení
  • Zhodnotit upravené pracoviště z hlediska ergonomie (vytvořit výčet odstraněných nedostatků, získaných bonusů, věcí, které by bylo vhodno realizovat v budoucnu.
  • Všechny provedené kroky zpracovat do přehledné závěrečné zprávy o rozsahu 3 - 5 stran
  • Dodržovat zásady slušného psaní (citovat zdroje, myslet na čtenáře/uživatele)

Termín odevzdání prací: 23.3 2012, 23:59:59 SEČ, elektronicky (pdf, MS office, ODF)

Způsob odevzdání prací: Zkopírovat na disk O (Odevzdat) do složky O:\seifert\ergo-seminarky, název souboru tvoří kód bloku (HB,JB,PB,MTB) následovaný příjmeními, vše oddělené pomlčkou (tedy např. PB-jansky-hruskova)

V průběhu práce doporučuji alespoň jednu konzultaci.

doporučené zdroje:

seifert/gymrbk/idt/ergonomie.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0