Miniminimum z programování

Na stručný úvod do programování máme druhé pololetí. Obsah kursu je následující:

  1. Od problému k algoritmu, od algoritmu k programu
  2. Ukázka - metoda půlení intervalu
  3. Pascal - instalace IDE Lazarus
  4. proměnné, konstanty, funkce a další
  5. větvení, podmínky, cykly
  6. procedury a funkce
  7. událostmi řízené programování, objektově orientované programování.

Pracovat budeme s FreePascalem, v prostředí IDE Lazarus (http://http://www.lazarus-ide.org/)

Tak jako při mnoha dalších příležitostech zmiňuji: Mohu vám pouze ukázat cestu, jít po ní musíte sami!

Budeme zhusta využívat následujících zdrojů: http://pascal.webz.cz/

Umíte Pascalsky?

Pascal - výukový kurs

Z tištěných zdrojů doporučuji knihu T. Hruška: Pascal pro začátečníky (pokud jde ještě sehnat)

seifert/gymrbk/idt/programovani.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 autor: 127.0.0.1
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0