Jmenné prostory

Toto je pouze stručný informativní text. Pročtěte si originální dokumentaci!

V DokuWiki můžete pro kategorizaci stránek používat tzv. „jmenné prostory“.

Vytvoření jmenného prostoru

Jmenné prostory se nevytváří samostatně. Prostě vytvořte stránku s dvojtečkami v jejím názvu. Část po poslední dvojtečce bude vlastní název stránky, zatímco všechny ostatní části budou jmenné prostory. Všechny jmenné prostory, které doposud neexistují vytvoří DokuWiki automaticky.

Příklady:
example
.example
.:example
odkazuje na stránku „example“ v aktuálním jmenném prostoru.
:exampleodkazuje na stránku „example“ v kořenovém jmenném prostoru.
..example
..:example
.:..:example
odkazuje na stránku „example“ v rodičovském jmenném prostoru
wiki:exampleodkazuje na stránku „example“ ve jmenném prostoru „wiki“. Jmenný prostor „wiki“ je situován pod kořenovým jmenným prostorem.
ns1:ns2:example
:ns1:ns2:example
odkazuje na stránku „example“ ve jmenném prostoru ns2. Jmenný prostor ns2 je situován pod jmenným prostorem ns1; jmenný prostor ns1 je situován pod kořenovým jmenným prostorem.
.ns1:ns2:example
.:ns1:ns2:example
odkazuje na stránku „example“ ve jmenném prostoru ns2. Jmenný prostor ns2 je situován pod jmenným prostorem ns1; jmenný prostor ns1 je situován pod aktuálním jmenným prostorem.
.ns1:ns2:odkazuje na stránku „start“ ve jmenném prostoru ns2. Jmenný prostor ns2 je situován pod jmenným prostorem ns1; jmenný prostor ns1 je situován pod aktuálním jmenným prostorem.

(Výchozí startovní stránka může být pojmenována jinak než start v závislosti na nastavení konfigurace.)

Smazání jmenného prostoru

Když jsou všechny stránky uvniř jmenného prostoru odstraněny, jmenný prostor logicky přestává existovat. DokuWiki také obvykle vymaže jeho - nyní již prázdný - adresář.

Jak přejmenovat jmenný prostor?

Pro přesunutí všech stránek z jednoho jmnného prostoru do druhého můžete použít PageMove plugin. Pro bliží informace si prosím projděte příslušnou dokumentaci.

Vzhledem k omezeným přístupovým právum je nutné o tuto akci požádat administrátora.

Ruční způsob

Alternativní způsob spočívá v postupném vytváření nových stránek s novými názvy v nových jmenných prostorech, ale se starým obsahem. (je potřeba pracovat se dvěma okny, přičemž z jedoho se kopíruje zdrojový text stránky do druhého. Tento postup je však vhodný pouze pro menší počty stránek.

Defaultní stránka jmenného prostoru

Je možné uvést odkaz na defaultní (výchozí) stránku daného jmenného prostoru tím, že ukončíte odkaz (linkid) dvojtečkou: [[foo:bar:]]. To, na kterou stránku odkaz povede, závisí na existenci stránek s určitým jménem. Pro odkaz [[foo:bar:]] budou prohledány tyto stránky:

foo:bar:$conf['start']
foo:bar:bar
foo:bar

Stránky jsou vyhledávány v tomto pořadí a odkaz povede na tu, která bude nalezena nejdříve.

wiki/namespaces-cz.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0