Jména stránek

Toto je pouze stručný informativní text. Pročtěte si originální dokumentaci

Jména stránek jsou v DokuWiki automaticky konvertována na malá písmena. Jedinými povolenými speciálními znaky jsou ., - a _. Všechny ostatní speciální znaky jsou konvertovány na podtržítka. Dvojtečky (:) se používají pro vytváření jmenných prostorů.

Je-li aktivní nastavení konfigurace deaccent (výchozí stav), jsou lokální a akcentované znak y konvertovány na jejich popisné ekvivalenty (ü přejde na ue) nebo verze bez akcentů (á na a).

Většina šablon, včetně defaultní, zobrazuje celé jméno stránky a jmenný prostor v cestě, v levém horním rohu stránky. Například jméno této stránky je wiki:pagename. 1)

Při odkazování na jiné Wiki budou aplikována omezení příslušných wiki stránek.

Jména stránek zůstanou v malých písmenech, přestože bude v konfiguraci aktivován CamelCase nebo WikiWord.

Stránky a jmenné prostory

Jmenné prostory si můžete představit jako adresáře (složky) a jednotlivé stránky jako soubory uvnitř.

Takto může být stránka se jménem a:b:c zobrazena jako:

  kořenový jmenný prostor (root) - vždy existuje
   |
   +-- 'a' - jmenný prostor
      |
      +-- 'b' - jmenný prostor
         |
         +-- 'c' - název stránky

povšimněte si, že můžete mít současně název stránky a jmenný prostor se stejnými jménemy v libovolném jmenném prostoru. Zpět v předchozím příkladu může být název stránky a:b zobrazen jako:

  kořenový jmenný prostor (root) - vždy existuje
   |
   +-- 'a' - jmenný prostor
      |
      +-- 'b' - název stránky (nenechte se zmást jmenným prostorem 'b' zobrazeným nahoře)

Tento rys nevede ke konfliktům, protože DokuWiki zpracovává finální token (část za poslední dvojtečkou) jako samotný název stránky, zatímco všechny předchozí části jako jmenné prostory.

 • V a:b:c jsou a a b jmenné prostory, zatímco c je stránka.
 • V a:b je a interpretováno jako jmenný prostor a b jako stránka.

Pro více detailů viz popis jmenných prostorů.

Vytváření nových stránek

Pokud si váš www prohlížeč vyžádá stránku, která dosud neexistuje, může vám DokuWiki nabídnout (v závislosti na přístupových právech) možnost jejího vytvoření. To můžete provést buď přímým nasměrováním vašeho prohlížeče na URL stránky s požadovaným názvem, nebo vytvořením odkazu na novou, dosud neexistující stránku z nějaké již existující DokuWiki stránky a následným kliknutím na vytvořený odkaz.

Obsahuje-li název stránky i jmenné prostory, které doposud neexistují, budou tyto jmenné prostory vytvořeny.

Mazání stránek

Editujete-li stránku a vymažete-li veškerý obsah (to se snadno udělá označením veškerého obsahu pomocí klávesové zkratky ctrl+A a následným vymazáním výběru), vymaže DokuWiki jak stránku, tak její přiřazený název. (Mějte na paměti, že starší verze stránky zůstanou zachovány.)

Přejmenování stránek

Pro kompletní popis si pročtěte celý článek wiki:tips:howto-rename-pages.

1)
To může být změněno. podívejte se např. na nastavení wiki:config#useheading.
wiki/pagename-cz.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 00:00 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0