Search

Proč studovat u nás?

Naše škola je nejsevernějším gymnáziem v České republice, přičemž má více než stoletou historii. Naše absolventy lze tedy potkat v nejrůznějších profesích v nejrůznějších částech naší země. To samo o sobě vás samozřejmě nemusí přesvědčit o studiu na naší škole. Důvody, díky kterým si snad naší školu zvolíte, naleznete na této stránce.

Individuální přístup

Malé třídy + samostatnost

Díky menším třídám se můžeme studentům věnovat velmi individuálně. Studenti mají díky tomu větší šanci se projevit nejen v hodinách jazyků, ale např. i v matematice a přírodovědných předmětech.

Jazyková příprava

Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky

Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk souběžně v několika jazykových úrovních. Kromě nich si může student přibrat i francouzský jazyk a latinu. Pro výuku německého i anglického jazyka využívá škola též rodilého mluvčího. Škola zároveň umožňuje bezplatnou přípravu a složení jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom přímo v budově gymnázia.

Pomoc se studiem

Přípravné a dorovnávací kroužky

Zdarma nabízíme pomoc s přípravou na přijímací zkoušky. Během studia pak nabízíme v 1. ročníku dorovnávací kroužky, které napomáhají sjednotit u studentů základní znalosti z klíčových předmětů. Součástí výuky jsou i přípravné kurzy k maturitě z jazyků a matematiky.

Bloková výuka

Možnost specializace v průběhu studia

Na konci prvního ročníku si student vybírá jeden ze čtyř vzdělávacích bloků. Na výběr je technický, přírodovědný, jazykový a humanitní blok. Počet hodin v blocích postupně narůstá až do posledního ročníku, kdy tvoří téměř polovinu všech vyučovacích hodin.

Kroužky a projekty

Velký výběr zájmových aktivit a nepovinných předmětů

Škola nabízí širokou škálu kroužků např. stavění robotů, pěvecký sbor, klub deskových her, čtenářský klub, různé sportovní kroužky, DofE, atd. Též je možné se účastnit mezinárodních projektů jako je Erasmus+, Lanterna Futuri, Über Grenzen Sprechen aj.

Úspěšnost

Naši studenti dosahují výborných výsledků u maturity. Díky vzdělání na naší škole jsou také přijímání na prestižní vysoké školy a jsou tam úspěšní.

Flexibilita

Připravujeme studenty na to, že se svět neustále mění, přičemž právě díky univerzálnímu všeobecnému vzdělání nemají v budoucnu problém se adaptovat na nové profese.

Uplatnitelnost

Kromě toho, že studium na naší škole je nejlepším předpokladem pro úspěšnost na vysoké škole, najdou absolventi práci již po maturitě. Na pracovním trhu jsou žádaní pro svoji flexibilitu a jazykovou vybavenost.

Tituly Gymnázia Rumburk

  • Fakultní škola Fakulty sociálně ekonomické UJEP
  • Spolupracující škola Goethe Institutu v Praze
  • Partnerská škola VŠCHT Praha, regionální centrum pro setkávání učitelů chemie
  • Partnerská škola Oberland-Gymnasia Seifhennersdorf
  • Centrum kolegiální podpory pro pedagogy ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda
  • Místní centrum projektu DofE
  • DSD (Deutsches Sprachdiplom) škola
  • Člen krajských metodických kabinet M, ČJ, ICT, Společenskovědní předměty

Těšíme se na Vás!

Pokud jsme Vás zaujali, přijďte nás navštívit na den otevřených dveří. Více informací naleznete zde.