Search

Dokumenty školy

Školní řád
Klasifikační řád

Zásady zpracování osobních údajů
Směrnice pro kamerový systém
Směrnice pro vyřizování stížností a whistleblowing
Směrnice pro vydávání stejnopisů
Zpracování cookies

Školní vzdělávací program Na cestě
Přílohy Školního vzdělávacího programu

Preventivní program školy
Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování
Plán ICT

Profil zadavatele
Výroční zpráva školy

Rozpočet na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na 2025-26