Search

Dokumenty školy

Školní řád
Klasifikační řád

Zásady zpracování osobních údajů
Směrnice pro kamerový systém
Směrnice pro vyřizování stížností a whistleblowing
Směrnice pro vydávání stejnopisů
Zpracování cookies

Školní vzdělávací program Na cestě
Přílohy Školního vzdělávacího programu

Minimální preventivní program
Program proti šikanování
Plán ICT

Profil zadavatele
Výroční zpráva školy

Rozpočet na rok 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na 2025-26