Search

Exkurze

Předmětová exkurze fyziky

prima

Exkurze do ÚSP

první ročník

Exkurze do senátu ČR

druhý ročník

Poznávací zájezd do Londýna

průřezově

Exkurze do Berlína

čtvrtý ročník

Kurzy

Lyžarský kurz

sekunda a první ročník

Slovinsko

třetí ročník

Projekty

Já, občan

sekunda a druhý ročník

DofE

průřezově

Ochrana člověka

celá škola

Studentské volby

průřezově

Odborná angličtina

čtvrtý ročník

Česko-německá studentská výměna

kvarta a první ročník

Den Evropy

třetí ročník

Finanční gramotnost

čtvrtý ročník

Školní televize

průřezově

Lanterna Futuri

průřezově

Erasmus+

průřezově

Klokan

průřezově